Kapitaal vrijmaken met sale en leaseback

Ondernemers die (extra) kapitaal nodig hebben, bijvoorbeeld voor nieuwe investeringen of het financieren van een bedrijfsovername, kunnen gebruik maken van kapitaal dat al in de onderneming aanwezig is, in de vorm van bedrijfsmiddelen (gebouwen, machines, auto’s). Door deze bedrijfsmiddelen te verkopen aan een leasemaatschappij en ze vervolgens terug te leasen, wordt kapitaal vrij gemaakt. Deze financieringsvorm wordt sale en leaseback genoemd.

Aandachtspunten

Door de Corona crisis kan een ondernemer geconfronteerd worden met te weinig liquide middelen in de onderneming. Sale en lease back kan een uitstekende manier zijn om hierover te kunnen beschikken.

Enkele belangrijke aandachtspunten

  • De maandelijkse leasetermijn bestaat uit een aflossingsdeel en uit een rentedeel. Hierbij geldt dat het rentepercentage per leasemaatschappij sterk kan verschillen, afhankelijk van de risicopremie die de leasemaatschappij in rekening brengt. Het aflossingsdeel wordt bepaald door de hoogte van de slottermijn (in geval van financial lease) of door de prijs waartegen het object gekocht kan worden van de leasemaatschappij (de koopoptie bij operational lease). Graag bekijken wij het beste aanbod.
  • Het bepalen van de juiste verkoopprijs (dagwaarde) voor het bedrijfsmiddel is niet eenvoudig en bovendien arbitrair.
  • Wat is de beste leasevorm die bij de onderneming en bij het bedrijfsmiddel past: financial of operational lease.