Operational lease

Bij operational lease staat het bedrijfsmiddel niet op de balans van de onderneming. Deze vorm van lease wordt daarom ook wel ‘off-balance lease’ genoemd. De onderneming betaalt een vast maandbedrag voor het gebruik van het gefinancierde bedrijfsmiddel. De financieringsinstelling is juridisch en economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel.

Als het contract afloopt, heeft de onderneming de mogelijkheid om het bedrijfsmiddel tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen.

Voordelen van operational lease

  • De bedrijfsmiddelen verschijnen niet op de balans (er wordt dus niet op afgeschreven).
  • Je loopt geen risico op waardevermindering van de bedrijfsmiddelen.
  • Betere balansverhoudingen mogelijk.
  • Je hebt de keus om voor 100% de bedrijfsmiddelen te financieren, hierdoor blijft je werkkapitaal onaangetast.